Masterclass 2020
05 - 07 Mart 2020
Dedeman Bostancı Otel, İstanbul
Gün
:
Saat
:
Dakika
:
Saniye

Ana Konular

Kolorektal Kanserler

Kolon Kanserleri:
Komplet mezokolik eksizyon
Rektum Kanserleri:
Minimal İnvaziv Cerrahi (Laparoskopi, Tamis, TME): Avantaj / Dezavantaj
Robotik Cerrahi: Avantaj / Dezavantaj
Rektum kanseri cerrahisi sonrası fonksiyonel bozukluklar
Retrorektal Tümörler:
Metastatik hastalıklara yaklaşım (karaciğer ne zaman / liver first)
HİPEK
Nüks vakalarda ne yapalım?
Kolorektal Pre-Kanseröz
İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (ÜK-Crohn)
Polipler
Proktoloji (Hemoroid, Fistül, Fissür)
İleostomi gerekli mi, endikasyonları hala geçerli mi?
Kolorektal kanserlerde nütrisyon