Masterclass 2020
05 - 07 Mart 2020
Dedeman Bostancı Otel, İstanbul
Gün
:
Saat
:
Dakika
:
Saniye

Bilimsel Program

 • Kurs

  Moderatörler: Dr. Orhan Bulut, Dr. Cüneyt Kayaalp, Dr. Ömer Alabaz, Dr. Cem Terzi, Dr. Erdal Birol Bostancı

  Eğiticiler: Dr. Emre Canda, Dr. M.Mahir Özmen, Dr. A. Keşşaf Aşlar, Dr. Ahmet Rencüzoğlu, Dr. Fatih Sümer, Dr. Tahsin Dalgıç, Dr. Erol Pişkin

  Hayvan ameliyathanesinde laparoskopik kolorektal uygulamalar
  İntrakorporal sütür uygulamaları
  Laparoskopik rektum cerrahisinde mezorektal plana giriş, sinirlerin görüntülenmesi
  Laparoskopik LAR ve stapler anastomoz
  Laparoskopik LAR ve koloanal anastomoz
  Laparoskopik anterior rezeksiyon, superior rektal arterin korunması
  Rezeksiyon piyesinin rektum güdüğü veya vajenden çıkarılması
  İntersfinkterik rezeksiyon planları
  PEG açılması


  Kurs Programı
  08:00
  08:10
  Açılış
   
  08:10
  09:00
  Deney hayvanlarında çalışma için eğitim ve sertifikalandırma
  Veteriner Hekim: Ebru Gökşahin
   
  09:00
  09:15
  Rektum anatomisi
  Dr. A. Keşşaf Aşlar
   
  09:15
  09:30
  Laparoskopik rektum cerrahisinde trokar yerleri
  Dr. Erol Pişkin
   
  09:30
  09:45
  İntrakorporal sütür teknikleri
  Dr.Erol Pişkin
   
  09:45
  10:00
  Laparoskopik rektum cerrahisinin mezenterik temelleri, Laparoskopik anterior rezeksiyon
  Dr. M. Mahir Özmen
   
  10:00
  10:15
  LAR, Koloanal anastomoz
  Dr. Ahmet Rencüzoğlu
   
  10:15
  10:30
  Rezeksiyon piyesinin rektum güdüğü veya vajenden çıkarılması
  Dr. Fatih Sümer
   
  10:30
  10:45
  İntersfinkterik rezeksiyon planları
  Dr. Emre Canda Aras
   
  10:45
  11:00
  PEG açılırken dikkat edilecek noktalar
  Dr. Tahsin Dalgıç
   
  11:00
  12:30
  Hayvan ameliyathanesinde pratik eğitim
   
  12:30
  13:30
  Öğle yemeği
   
  13:30
  16:30
  Hayvan ameliyathanesinde pratik eğitim
   
  16:30
  17:00
  Sertifikalandırma
   
 • Masterclass 3 Sempozyumu Kolorektal Tümörler
  08:15
  08:30
  Açılış Konuşmaları
  Dr. Cüneyt Kayaalp (Sempozyum Başkanı)
  Dr. Erdal Birol Bostancı (Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği Başkanı)
   
  08:30
  10:00
  I. OTURUM
  Oturum Başkanları: Dr. Musa Akoğlu, Dr. Ümit Koç
   
    08:30
  08:45
  Kolon ve rektum kanserinin metastazında moleküler mekanizma
  Dr. Ali Güre
   
    08:45
  09:00
  Kolon ve rektum tümörlerinde radyolojinin geldiği son nokta, öncelikle hangi tetkiki istemeliyiz? PET’i ne zaman istemeliyiz?
  Dr. Sarper Ökten
   
    09:00
  09:15
  Kolorektal kanserde patolojik raporlama, yenilikler ve rekürrens riskleri
  Dr. Nesrin Turhan
   
    09:15
  09:30
  Kolon ve rektum kanserlerinde sarkopeninin tanınması ve tedavisi
  Dr. İsmail Gömceli
   
    09:30
  09:45
  Kolon ve rektum kanserinde tümör belirteçleri ve likit biyopsi
  Dr. Sevil Işık
   
    09:45
  10:00
  Tartışma
   
  10:00
  10:20
  Kahve Molası
   
  10:20
  12:10
  II. OTURUM
  Oturum Başkanları: Dr. İlter Özer, Dr. Cebrail Akyüz
   
    10:20
  10:35
  Kolon kanserinde eikozanoid yolağı, kliniğe etkisi?
  Dr. Sreeparna Banerjee
   
    10:35
  10:50
  Sağ kolon ve sol kolon tümörlerinin prognozu birbirinden farklı mıdır?
  Dr. Sezer Sağlam
   
    10:50
  11:05
  Kolon kanserinde mezokolik eksizyon (CME): Sağ kolon, Transvers kolon, Sol kolon
  Dr. Ayhan Kuzu
   
    11:05
  11:20
  Süperior mezenterik damar anatomisine bağlı olarak sağ kolon kanseri için D3 lenf nodu diseksiyonunun teknik özellikleri
  Dr. Sergey Efetov
   
    11:20
  11:35
  Kolon kanserinde komplet mezokolik eksizyon ve santral vasküler ligasyon tekniği Survival’ı arttırdı mı? Elimizdeki kanıtlar ne diyor?
  Dr. Neriman Şengül
   
    11:35
  11:50
  Lokal ileri evre kolon kanserlerinde ek organ rezeksiyonları, yapalım mı?
  Dr. Aras Emre Canda
   
    11:50
  12:10
  Tartışma
   
  12:10
  12:45
  Öğle Yemeği
   
  12:45
  14:45
  III. OTURUM
  Oturum Başkanları: Dr. Tebessüm Çakır, Dr. Süleyman Orman
   
    12:45
  13:00
  Sağ kolon kanserinde CME’da minimal invaziv cerrahi seçimi (laparoskopik?-Robotik?)
  Dr. Bilgi Baca
   
    13:00
  13:15
  Laparoskopik kolon cerrahisinde anastomozu nasıl yapalım? (intrakorporeal mı?- Extrakorporeal mi?)
  Dr. Ersin Gündoğan
   
    13:15
  13:30
  Laparoskopik kolon rezeksiyonlarını doğal orifislerden çıkarmak güvenli midir?
  Dr. Cüneyt Kayaalp
   
    13:30
  13:45
  Tıkayıcı kolorektal kanserlerde cerrahi yaklaşımımız nasıl olmalıdır?
  Dr. Ali Emre Atıcı
   
    13:45
  14:00
  Kolon ve Rektum nöroendokrin tümörlerine yaklaşım
  Dr. Volkan Öter
   
    14:00
  14:15
  Rezeke edilebilir kolon tümörlerinde neoadjuvan Kemoterapi ve Radyoterapinin yeri var mıdır?
  Dr. Mutlu Demiray
   
    14:15
  14:30
  Kombine endoskopik laparoskopik cerrahi (CELS)
  Dr. Tahsin Dalgıç
   
    14:30
  14:45
  Tartışma
   
  14:45
  15:15
  Kahve arası
   
  15:15
  16:15
  IV. OTURUM
  Oturum Başkanları: Dr. Cem Kaan Parsak, Dr. Samet Yardımcı
   
    15:15
  15:30
  Rektum kanserinin neoadjuvan tedavisinde neler değişti?
  Dr. Nuriye Yıldırım
   
    15:30
  15:45
  Rektum Kanserinde neoadjuvan KT/RT sonrası ideal bir bekleme süresi var mıdır? Cerrahın kararına etki eden faktörler nelerdir?
  Dr. Cem Terzi
   
    15:45
  16:00
  Rektum Kanserinde neoadjuvan tedavide tam cevap, tama yakın cevap ve cevapsızlık durumunda ne yapmalıyız?
  Dr. Ahmet Rencüzoğlu
   
    16:00
  16:15
  Tartışma
   
  16:15
  17:45
  V. OTURUM
  Oturum Başkanları: Dr. Murat Ulaş, Dr. Cemalettin Aydın
   
    16:15
  16:30
  Rektum kanserininin cerrahisi açık olmalıdır
  Dr. Ömer Alabaz
   
    16:30
  16:45
  Rektum kanserinin cerrahisi laparoskopik ya da robotik olmalıdır
  Dr. Mahir Özmen
   
    16:45
  17:00
  Sigmoid ve Rektum kanserinde IMV ‘nin yüksek Ligasyonu gerekli mi?
  Dr. Tayfun Karahasanoğlu
   
    17:00
  17:15
  Very low anterior rezeksiyonda farklı teknikler (eversiyon tekniği vd)
  Dr. Ersin Gündoğan
   
    17:15
  17:30
  LAR sonrası koruyucu ileostomi rutin gerekli mi?
  Dr. Cüneyt Kayaalp
   
    17:30
  17:45
  Tartışma
   
 • Masterclass 3 Sempozyumu Kolorektal Tümörler
  08:30
  08:45
  Uydu Sempozyumu
  Kolon ve rektum kanserlerinde erken taburculuk mümkün mü?
  Dr. Haldun Gündoğdu
  08:45
  10:00
  VI. OTURUM
  Oturum Başkanları: Dr. Alper Sözütek, Dr. Mehmet Aziret
   
    08:45
  09:00
  Rektum kanserinde trans-sfinkterik rezeksiyon
  Dr. Ali Naki Yücesoy
   
    09:00
  09:15
  Sol kolik arter korunmasının LAR sonrası anastomoz kaçağı ve onkolojik sonuçlara etkisi
  Dr. Petr Tsarkov
   
    09:15
  09:30
  Rektum kanserinde lateral lenf nodu diseksiyonu
  Dr. Petr Tsarkov
   
    09:30
  09:45
  Transanal Endoskopik Mikrocerrahi: Endikasyonlar, dikkat edilecek noktalar, nasıl yapıyorum
  Dr. Musa Akoğlu
   
    09:45
  10:00
  Tartışma
   
  10:00
  10:30
  Kahve arası
   
  10:30
  12:15
  VII. OTURUM
  Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Füzün, Dr. Murat Ulaş
   
    10:30
  10:45
  Kolorektal kanser cerrahisinde transrektal spesmenin çıkarılması: faydaları ve zorlukları
  Dr. Sergey Efetov
   
    10:45
  11:00
  Rektum Kanserinde Lateral lenf nodu diskesiyonu yapalım mı (Ne zaman? Kime?)
  Dr. Cem Terzi
   
    11:00
  11:15
  Rektum Kanserinde Transanal TMEgerekli mi yoksa moda mı?
  Dr. Orhan Bulut
   
    11:15
  11:30
  Rektum Kanserinde Transanal TME’nin teknik ve kilit noktaları
  Dr. Orhan Bulut
   
    11:30
  11:45
  Ekstralevator APR uygulamak için elimizde yeterli kanıt var mı?
  Dr. Mustafa Öncel
   
    11:45
  12:00
  Apendiks müsinöz neoplazmlarına yaklaşım
  Dr. Erdal Polat
   
    12:00
  12:15
  Tartışma
   
  12:15
  13:00
  Öğle Yemeği
   
  13:00
  14:30
  VIII. OTURUM
  Oturum Başkanları: Dr. Taner Oruğ, Dr.Kıvanç Derya Peker
   
    13:00
  13:15
  Rektum Kanserinde anastomozda poş uygulamalarının sonuçları, yaşam kalitesine etkileri
  Dr. Orhan Bulut
   
    13:15
  13:30
  Rekürren rektal kanserlerde pelvik ekzantrasyon ve abdominosakral rezeksiyon
  Dr. Cüneyt Kayaalp
   
    13:30
  13:45
  Kolorektal kanserlerde paraaortik metastaz ve inguinal lenf nodu metastazlarında ne yapalım?
  Dr. Mehmet Füzün
   
    13:45
  14:00
  Kolorektal karaciğer metastazlarında ne zaman first liver, ne zaman simultene ne zaman first kolon/rektum
  Dr. Erdal Birol Bostancı
   
    14:00
  14:15
  Eş zamanlı laparoskopik kolorektal kanser ve karaciğer metastazı rezeksiyonları
  Dr. Fatih Sümer
   
    14:15
  14:30
  Tartışma
   
  14:30
  15:00
  Kahve molası
   
  15:00
  16:15
  IX. OTURUM
  Oturum Başkanları: Dr. Cumhur Yeğen, Dr. Enver Reyhan
   
    15:00
  15:15
  Kolorektal kanserin peritoneal karsinomatozisi için sitoredüksiyon(SRC) yeterli midir? Yoksa SRC+HİPEC mi yapmalıyız?
  Dr. Aras Emre Canda
   
    15:15
  15:30
  Kolorektal peritoneal karsinomatoziste redo SRC +HIPEC'in yeri
  Dr. Metin Ercan
   
    15:30
  15:45
  Karaciğer dışı organlara metastatik kolon ve rektum tümörlerinde cerrahinin yeri
  Dr. Erol Aksoy
   
    15:45
  16:00
  Kolon ve rektum kanserlerinde karaciğer transplantasyonun yeri
  Dr. Sezai Yılmaz
   
    16:00
  16:15
  Tartışma
   
  16:15
  17:30
  X. OTURUM
  Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Duman, Dr. Mehmet Çağlıkülekçi
   
    16:15
  16:30
  Rektum anastomoz kaçaklarının yönetimi, yeni ne var?
  Dr. Ahmet Keşşaf Aşlar
   
    16:30
  16:45
  Anastomoz güvenliğini nasıl arttırırım (rektal tüp, indosiyanin green uygulanması)
  Dr. M. Kadri Çolakoğlu
   
    16:45
  17:00
  Kolorektal kanserde ve anastomoz kaçaklarında beslenme
  Dr. Haldun Gündoğdu
   
    17:00
  17:15
  Anastomoz darlıklarında ve kaçak sonrası poşlarda ne yapalım?
  Dr. Yusuf Bayram Özoğul
   
    17:15
  17:30
  Tartışma
   
  17:30
  17:45
  Kapanış
  Dr. Cüneyt Kayaalp
  Dr. Erdal Birol Bostancı